Feeds:
Публікації
Коментарі

Posts Tagged ‘інтернет’

Спробую у наступних постах потроху відповідати на ваші, колеги, запитання. Для цього буду використовувати книгу «Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотекаря» (В.С.Пашкова, О.М.Пашков), що щойно вийшла друком. Вона буде надіслана до всіх регіональних тренінгових центрів. Такий курс тепер читається для підвищення кваліфікації бібліотекарів. Тож спробую відповісти на запитання, що ви ставите. Перепрошую, що із запізненням, але зовсім немає часу через велику завантаженість…

Під інтелектуальною свободою розуміють право особи шукати, отримувати, зберігати та розповсюджувати без обмежень інформацію, що містить різні точки зору.
Вільне висловлення та свобода слова – фундаментальне право особи, а інтелектуальна свобода є основою демократії. У Статті 19 «Загальної декларації прав людини» ООН (1948) зазначено: «Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне висловлювання; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань і свободу шукати, отримувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів». Європейська конвенція з прав людини і основоположних свобод (1950) так визначає основні права людини:
• право на життя, свободу та особисту недоторканість;
• право на справедливий судовий розгляд під час здійснення цивільного та кримінального судочинства;
• право на вільні вибори;
• свобода думки, совісті та віросповідання;
• свобода вираження поглядів (зокрема, свобода засобів масової інформації);
• право власності.
Реалізація фундаментальних прав особи неможлива без свободи слова та вільного доступу до інформації.
Принцип свободи слова та право кожної особи на вільне висловлення своєї думки закріплені також в інших міжнародних документах: Міжнародному пакті про політичні та громадянські права (1966), Конвенції з прав дитини (1989), у Віденській декларації (1993) та ін.
Важливо розуміти геополітичний контекст прав людини. Права особи, як вони визначені в міжнародних документах, по-різному імплементуються в країнах з різними політичними системами. Через відмінності в історичних шляхах розвитку різних держав спостерігається велика різниця в культурному, соціальному, релігійному та політичному підходах до забезпечення прав людини. Найбільш повно імплементація міжнародних норм права людини на вільне висловлення відбувається в країнах Європейського Союзу, США та в інших країнах розвинутої демократії.
Конституцією України гарантоване право громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір (стаття 34). В Законі України «Про інформацію» підкреслюється, що основними принципами інформаційних відносин в Україні є гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації та свобода обміну нею.
Обмеження свободи слова, вільного доступу та обміну інформацією спостерігаються в країнах з тоталітарними режимами.
На початку ХХІ ст. до основоположних прав людини відносять і доступ до Інтернету. В таких країнах, як Фінляндія, Коста-Ріка, Естонія, Франція, Греція, Іспанія, доступ до Інтернету віднесено законом до фундаментальних прав людини. 2012 р. ООН прийняла резолюцію, якою проголошується, що доступ до Інтернету належить до основоположних прав людини. Кожна людина має право на підключення до Інтернету та вільне онлайнове висловлювання. Всі 47 країн-членів Ради з прав людини ООН поставили підписи під цією резолюцією.

Read Full Post »

Виступ Альони Плакіди, міністра культури АР Крим, на конференції TEDxKyiv про сучасні бібліотеки: http://www.youtube.com/watch?v=BD7-ktwNDho

Read Full Post »

IMG_2471IMG_249224 квітня 2013 р. відкрився інклюзивний читальний зал у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ольжича за підтримки Посольства США в Україні (програма «Інтернет для читачів публічних бібліотек LEAP). У відкритті взяли участь представники влади, Посольства США в Україні, громадських організацій, зокрема УБА, освітніх закладів, преси. Люди з особливими потребами – ті, що не бачать, пересуваються на візку тощо, тепер мають кращі можливості безперешкодного доступу до інформації, інформаційних технологій та спілкування.

Read Full Post »

IMG_0206Так називається інтерв’ю з американським бібліотекарем від 1 грудня 2012 р. Ця публікація має ще й  підзаголовок: «Чому бібліотекам не потрібна цензура, чому бібліотеки співпрацюють з газетами і чим відрізняються бібліотеки США та Росії». Джеймс ЛяРу (James LaRue) з 1990 р. очолює книгозбірні округу Даглас, штат Колорадо.IMG_0153

До посту я додаю фото з американських бібліотек: шкільної – ліворуч і публічної – праворуч, 2010 р. зроблені в американській глибинці.

Read Full Post »

Результати такого дослідження оприлюднені 18 грудня 2012 р. Eurostat. Нижче подані деякі дані цього дослідження.

 • Понад три чверті населення країн Євросоюзу мають вдома Інтернет, 72% з них – широкосмуговий.
 • Понад 90% населення мають вдома Інтернет у Нідерландах, Люксембурзі, Данії, Швеції; понад 50% – у Болгарії, Греції, Румунії.
 • Найбільш популярним є використання електронної пошти (89% від тих, хто користувався Інтернетом протягом останніх трьох місяців), пошук інформації про товари та послуги (83%), 61% читали новини он-лайн, 54% користувалися Інтернет-банкінгом, 52% розміщували повідомлення у соцмережах, 50% користувалися Інтернетом, плануючи подорожі.
 • Литва (92%) та Естонія (91%) найактивніше використовували Інтернет для читання новин он-лайн та електронних газет, найменш активно читали новини он-лайн у Франції (38% тих, хто користувався Інтернетом).

Тенденція переходу на читання електронних газет, ознайомлення з новинами в Інтернеті спостерігається також і в США. Тому Американська бібліотечна асоціація (офіс Інтелектуальної свободи) почали реалізацію проекту з медійної грамотності. Цей проект передбачає спільну роботу бібліотекарів і журналістів з просвіти користувачів, передусім молоді, щодо грамотного та ефективного пошуку новин в Інтернеті, новин, яким можна довіряти. Ми плануємо у липні запросити керівника офісу інтелектуальної свободи Американської бібліотечної асоціації до України, щоби обговорити їхній досвід і наші можливості у цій царині.

Read Full Post »

11-16 серпня 2012 р. у м. Гельсінкі (Фінляндія) проходив Всесвітній конгрес бібліотекарів та інформаційних працівників, Генеральна конференція та засідання асамблеї ІФЛА (Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ) «Сучасні бібліотеки – надихають, дивують, відкривають нові можливості». Далі – деякі новини, спостереження, ідеї з конгресу.

 • Сесія «Стратегії для бібліотечних асоціацій: залучайте нових професіоналів прямо зараз!» була організована секцією ІФЛА «Менеджмент бібліотечних асоціацій» спільно з робочою групою молодих професіоналів. Під час засідання зокрема обговорювалися програми професійного розвитку для молодих бібліотекарів, питання залучення до роботи волонтерів у професійних організаціях.
 • Під час конференції розглядалися можливості застосування cloud technology для бібліотекарів (зберігання і надання доступу до інформації) і для читачів (синхронізація всіх комп’ютерів та інших пристроїв, якими користується споживач, доступ з будь-якого комп’ютера до інформації), вплив цієї технології на приватність, безпеку, законний доступ, власність на інформацію та тривалість її існування. Цих проблем торкалися на різних секціях – з питань технологій та з питань копірайту та інших правових питань.
 • Бібліотекарі з різних країн ділилися досвідом використання мобільних технологій для обслуговування людей з особливими потребами.
 • Роль бібліотекарів та інформаційних спеціалістів в організації доступу до інформації парламентаріїв висвітлювали, зокрема,  на прикладі Палати лордів у Великобританії та парламенту Греції. Була презентована книжка «Інформаційні та комунікаційні технології в бібліотеках парламентів», підготовлена під егідою ЮНЕСКО, Міжпарламентським союзом та ІФЛА, й видана 2012 р. (http://www.ipu.org/PDF/publications/ict-e.pdp (англ. мовою).
 • Нагороду «Доступ до навчання» Фонду Білла та Мелінди Гейтс отримали в 2012 р. Громадські (комунальні) технологічні центри Домініканської республіки, організацією роботи яких опікується перша леді цієї країни п.Фернандес, вона особисто й прийняла цю нагороду й пообіцяла направити отриманий один мільйон доларів на відкриття нових центрів.
 • На сесії «Електронна бібліотека: що це дає користувачам публічної бібліотеки?» виступаючі ділилися досвідом подолання електронної прірви в США, Данії, Фінляндії, Сінгапурі, зокрема й своїм досвідом надання доступу до електронних книжок. Привернув увагу виступ двох молодих бібліотекарів з Міської бібліотеки м. Гельсінкі, які розповіли про розроблену ними програму (софт) «Читацький квиток на смартфоні». Данський доповідач підкреслив важливість співпраці бібліотек для надання доступу до електронних книжок та інших ресурсів, значення реклами про нові послуги. Директор публічної бібліотеки з Коламбусу (США) визначив основні проблеми й відповідальність публічних бібліотек щодо подолання електронної прірви, поділився результатами співпраці з видавцями та агрегаторами контенту, результатами вивчення очікувань читачів бібліотек щодо перспектив розвитку публічної бібліотеки. Він також висвітлив підходи до вирішення проблеми надання доступу до електронних книжок у Канаді та Великобританії. Представниця Сінгапуру, зокрема розповіла, що в їхніх бібліотеках можна позичати й «електронні читалки». Спеціальну програму й кампанію веде EBLIDA (європейська асоціація, яка об’єднує бібліотечні асоціації) щодо вирішення правових і організаційних проблем надання доступу до електронних книжок в бібліотеках Європейського Союзу.
 • “Бібліотечний бульвар» назвали місце, де бібліотеки Фінляндії та країн-сусідів виставили свої стенди, що розповідали про їхню роботу, цікаві програми.
 • «Моя місія – слухати. Я – ваш собака», – «проголошував» собака зі стенду та плакату про програму фінських бібліотек (за прикладом американських). Це, напевне, хотів сказати й живий собака, який брав участь у виставці. Спеціально тренованих і отримавших сертифікати собак тримають у бібліотеках для того, щоби діти, яким важко навчитися читати, могли читати цим собакам вголос. Собака не буде сміятися, робити зауваження, а буде уважно слухати дитину, допомагаючи в такий спосіб навчитися читати. З собакою працює відповідно підготовлений бібліотекар. Батьки можуть завчасно записатися на такі сеанси голосного читання собаці в найближчій публічній бібліотеці.
 • Досвід участі у всесвітній кампанії «@ your library» ділилися фахівці зі США, Китаю, Австралії, Сінгапуру та інших країн. Творче використання цього лого в різних інтерпретаціях сприяє адвокації, популяризації сучасних бібліотечних послуг.
 • Кожного дня перед конгрес-центром працював новий бібліобус, учасники конференції знайомилися з роботою цього бібліотечного сервісу в Фінляндії.

Read Full Post »

Ось таке повідомлення надійшло від наших колег:

«21 грудня 2001 р. в Артемівській центральній міській бібліотеці (Донецька область) було відкрито перший безкоштовний Інтернет-центр за проектом “Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)-I”. На початку 2002 р. відкрилися ще дві гілочки Інтернет-центру – в міський бібліотеці для дітей та в бібліотеці-філіалі №2. Це була справжня подія для всього нашого міста.І ось вже минуло 10 років. А Інтернет-центри працюють і працюють успішно. Зараз до Інтернет підключено ще 4 бібліотеки за різними проектами, збільшилась кількість послуг, що надаються бібліотеками на підставі нових технологій. Але основний принцип – безкоштовний доступ до Інтернет, започаткований проектом “LEAP” – зберігається. Бібліотечний Інтернет користується значним попитом у наших користувачів. Всього за 10 років надання доступу до Інтернет 28 000 користувачів відвідали Інтернет-центри всіх наших бібліотек 121 000 разів! Для бібліотек Артемівської міської ЦБС саме з цього проекту почалася нова ера – ера Інтернет. І ми дуже вдячні за проект « Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», за перші комп’ютери, за нові знання, нові навички, за нові досягнення та здобутки. Окрема подяка – нашій УБА. 21 грудня ми збираємось на ювілейну зустріч друзів, призначену 10-й річниці відкриття Інтернет-центру».

Шкода, що ми не змогли взяти участь у святкуванні :-). Приєднуємося до всіх друзів Артемівської центральної міської бібліотеки, які вітали й вітають її працівників з ювілеєм. Щиро бажаємо творчих здобутків й щастя в Новому році та новому десятиріччі!

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d блогерам подобається це: