Feeds:
Публікації
Коментарі

Posts Tagged ‘шкільна бібліотека’

Пропоную продовження основних висновків звіту «Майбутнє бібліотечних послуг для та з підлітками: заклик до дій» (“The Future of Library Services for and with Teens: a Call to Action”) Асоціації бібліотечних послуг для юнацтва (США).

Чого підлітки чекають від бібліотек

Стати містком у зростаючій цифровій і знаннєвій прірві: Шкільні та публічні бібліотеки повинні забезпечити для підлітків на додаток до надання доступу до електронних засобів, формальні та неформальні можливості навчатися конструктивно та ефективно їх використовувати.
Розвиток мотивації для навчання: Занадто часто бажання підлітків вчитися гальмується освітньою системою, яка занадто зосереджена на тестуванні, не бажає застосовувати педагогічні методи, що відповідають конкретним культурним потребам, або так обмежена у фінансуванні, що надає тільки базові ресурси. Бібліотеки знаходяться поза межами формальної сфери школи і пропонують безпечне місце для навчання, що базується на зацікавленості. Публічні та шкільні бібліотеки, отже, повинні стати місцем для формального та неформального навчання.
Забезпечити навчання для підготовки підлітків до роботи: Для задоволення зростаючої потреби у кваліфікованій робочій силі школи та публічні бібліотеки повинні забезпечити підліткам можливості отримувати знання у реальному контексті 21-го століття.
Забезпечувати зв’язок між підлітками та іншими установами у громаді: Бібліотеки є лише однією з багатьох організацій, призначення яких – побудувати краще майбутнє для підлітків. Занадто часто, проте, підлітки не знають про пропоновані послуги у своїх громадах. Через те, що багато підлітків стикаються з серйозними соціальними та економічними проблемами, бібліотеки повинні забезпечити їм необхідну допомогу.

Наслідки для бібліотек

Для задоволення потреб сьогоднішніх підлітків і продовження своєї важливої та цінної для громади діяльності, бібліотеки повинні переглянути свою структуру, в тому числі такі її компоненти:
Аудиторія: Треба зосередитися на обслуговуванні всіх підлітків у громаді, а не лише на тих, хто регулярно приходить до бібліотеки.
Колекції: Повинні бути спеціально сформовані для задоволення унікальних потреб підлітків у певній громаді, яку обслуговують бібліотеки, і розширені за рахунок включення електронних ресурсів , а також експертів і наставників.
Приміщення: Фізичний простір бібліотеки має бути гнучким, що дозволить підліткам працювати над різними проектами і завданнями один з одним, а дорослим наставникам створювати умови для спільного створення та використання контенту. Віртуальний простір також дозволить підліткам спілкуватися один з одним і з експертами. Бібліотеки повинні визнати, що підлітки потребують і хочуть використовувати весь простір бібліотеки чи сайту, а не тільки певну визначену для них частину.
Програми (заходи): Протягом усього року бібліотеки організують програми, використовують свої унікальні можливості, щоби підлітки отримували важливі навички; важливо вивчати інтереси підлітків і вимірювати результати з огляду на одержані знання чи отримані навички.
Кадри: Спеціалісти-бібліотекарі з вищою освітою зосереджуються на організації та менеджменті програм і послуг для підлітків, а безпосередньо з підлітками працює персонал і кваліфіковані добровольці, які виступають в якості наставників, тренерів.
Участь молоді: Самі підлітки активно залучаються до всіх молодіжних програм і видів обслуговування, що дозволяє забезпечити як швидкий так і структурований зворотній зв’язок з персоналом бібліотеки. Участь підлітків не обмежується формально організованими групами.
Інформаційна діяльність: Це – діяльність, що продовжується і відбувається з метою виявлення і задоволення потреб підлітків; передбачає також співпрацю з партнерами, щоб задовольнити ці потреби.
Політика (правила): Ґрунтується на тому, що послуги надаються юнацтву скрізь, незалежно від їхнього місця перебування. Правила є гнучкими і легко оновлюються відповідно до потреб, що змінюються.
Професійний розвиток : Ціла бібліотека/школа має єдині підходи до планування, надання та оцінки послуг для підлітків. Досліджуються атрибути та ресурси, унікальні для бібліотек, і визначаються засоби для їх ефективного використання для досягнення цілей бібліотеки.

Сьогоднішні понад 40 млн. підлітків у США зіштовхуються з великою кількістю соціальних питань, бар’єрами і проблемами, які багато хто з них не в змозі подолати і вирішити самостійно. Майже 7000 підлітків кидають школу щодня, приблизно 40% випускників шкіл не володіють традиційними навичками грамотності, нація стоїть перед небезпекою втратити ціле покоління, що призведе до браку кваліфікованих робітників і активних громадян. Зараз настав час для публічних і шкільних бібліотек об’єднатися з іншими ключовими зацікавленими сторонами і вжити заходів, щоб допомогти вирішити проблеми, які негативно впливають на підлітків і в кінцевому рахунку на майбутнє нації. Ці проблеми не є нездоланними. Це – моральний імператив для бібліотек використовувати свої можливості та ресурси для досягнення позитивних змін і поліпшення життя мільйонів підлітків. У такий спосіб книгозбірні робитимуть неоціненну послугу своїй громаді і позиціонуватимуть себе в якості незамінного для громади ресурсу.
Переклад В.С. Пашкової

Read Full Post »

books1Асоціація бібліотечних послуг для юнацтва (у складі Американської бібліотечної асоціації) протягом року обговорювала стан бібліотечного обслуговування підлітків і в січні 2014 р. оприлюднила звіт «Майбутнє бібліотечних послуг для та з підлітками: заклик до дій» (“The Future of Library Services for and with Teens: a Call to Action”). Мова йде про підходи до організації якісного бібліотечного обслуговування молоді, їхнього залучення до організації цих послуг з огляду на вимоги та виклики 21-го століття. Пропоную вашій увазі основні висновки цього звіту у перекладі автора блогу.

Підлітки складають велику частину користувачів бібліотек
У США проживає 40 млн. юнаків і дівчат віком 12-17 років. Дослідження 2013 р. (2013 Pew survey) показало, що 72% з них користується публічними бібліотеками (дані 2012 р.)ereader

Бібліотечне обслуговування та ресурси для підлітків – у небезпеці
Закриття бібліотек, скорочення годин роботи книгозбірень, брак бібліотечних працівників, невідповідність ресурсів існуючим потребам призводить до того, що в деяких громадах молодь відсторонена від ресурсів, знань і послуг, що необхідні для навчання, емоційного та соціального розвитку, опанування навиками 21-го століття, забезпечення становлення як активних громадян.

Суттєво змінився демографічний склад молоді
За даними перепису, проведеного Annie E. Casey Foundation у 2010 р., у США нараховується 74,2 млн. громадян віком до 18 років; 46% з них – не білошкіре населення. На додаток, одна п’ята частина американських дітей – емігранти та діти емігрантів. На часі врахувати це при обслуговуванні в публічних і шкільних бібліотеках.

Технології продовжують впливати на методи комунікації, викладання та навчання
Підлітки повсюдно використовують технології (смартфони, таблетки, Інтернет тощо). Проте продовжує існувати різниця стосовно наявності цих пристроїв у різних соціоекономічних та расових групах населення. На часі публічним і шкільним книгозбірням визначити, як технології вплинуть на майбутнє бібліотечне обслуговування юнацтва, особливо враховуючи існуючу різницю в доступності.

Підлітки переходять у працездатний вік без важливих навичок
Протягом трьох останніх десятиліть навички, необхідні для успіху молодих людей на робочому місці, суттєво змінилися, проте навики, які надаються в школах не відповідають цим змінам. Бібліотеки повинні перетворитися на місце, надавати послуги та забезпечувати можливості, які потрібні сьогодні юнакам і дівчатам, щоби вони були успішними в школі та в житті.

Зміни парадигми (системи понять і поглядів) і бібліотеки
Зійшлися декілька факторів, які призвели до кардинальних змін у діяльності бібліотек. З моменту залучення комп’ютерів до публічних і шкільних бібліотек, останні переживають важливі трансформації. Бібліотеку більше не можна розглядати як тихе місце, де є доступ до фізичного контенту. Більше того, вона має перетворитися на місце – фізичне та віртуальне, де люди можуть навчитися отримувати доступ і використовувати всі типи ресурсів, – від книжок до комп’ютерних програм і експертів місцевого, регіонального чи національного рівня. Бібліотеки повинні задіяти нові технології та стати «кухнями» для «змішування» ресурсів, щоби допомогти підліткам засвоїти навики, розвинути розуміння, сприяти створенню та спільному їх використанню, запобігати негативним впливам. Поряд із впливом нових технологій, змінилося й поняття «грамотність», яке переросло лише вміння читати і писати. Сьогодні визнано, що грамотність є соціальним актом, який включає в себе основні моделі участі у житті. Нові дослідження також обґрунтовують концепцію взаємопов’язаного навчання, яка доводить, що молоді люди вчаться краще, коли, їхнє навчання пов’язане з їхніми захопленнями, мріями та інтересами.
Переклад В.С. Пашкової
(Далі буде)

Read Full Post »

Читати тут

Read Full Post »

Херсонська обласна бібліотека для дітей провела обласну акцію «До школи з книжковим букетом!», закликаючи батьків подарувати класу, шкільній бібліотеці або вчителю книгу замість недовговічного букету на День Знань. Акція пройшла за підтримки губернатора Херсонської області, обласного управління освіти і науки Херсонської ОДА. 5 випусків відео про це див. тут

Read Full Post »

Мистецький Арсенал у Києві прийматиме на своїй території “Spark!Lab” (Лабораторію винахідників) Центру імені Лемельсонів з 5 до 30 вересня.  “Spark!Lab” заохочує дітей фантазувати, проектувати, створювати й удосконалювати власні винаходи в інтерактивній лабораторії.  Головною цільовою аудиторією “Spark! Lab” є сім’ї з дітьми віком 6–12 років, але запрошуються всі.  Діти віком до п’яти років виконують вправи “ Spark!Lab” за допомогою батьків або вихователів.  Дітей віком до 12 років повинен супроводжувати хтось із дорослих. Запрошуються шкільні групи, попередня реєстрація обов’язкова (див. інформацію нижче).  Будуть цікавими ці заходи і для бібліотекарів. “Spark!Lab” – це спільна ініціатива Посольства США, Мистецького Арсеналу і Центру імені Лемельсонів.  Вхід безкоштовний.

Загальну інформацію про “Spark!Lab” і пов’язані з нею програми для освітян, митців, батьків і винахідників ви можете знайти на веб-сайті http://artarsenal.in.ua/eng/event56.html.  Щоб дізнатися про найостанніший графік заходів, пишіть на адресу  bf.arsenal@ukr.net або телефонуйте за номером +38067 659 3369.

Контакт для групових відвідувань / шкільних груп: Вікторія Бойко (+38044 288 5153, +38067 659 3369). Домовляйтеся про візит заздалегідь.

Read Full Post »

Директор однієї зі шкіл у штаті Пенсільванія,США (Forge Road Elementary School in Palmyra, Penn.) пообіцяв школярам поцілувати свиню, якщо вони прочитають 3000 книг протягом березня.  І на цьому фото видно, як він виконує свою обіцянку.  І це не поодинокий приклад – багато директорів роблять це! (Див. тут, і тут, і тут)

Школи і бібліотеки беруть участь у щорічній кампанії заохочення читання «Читає вся Америка», під час якої 2 березня всіх дітей разом з батьками і вчителями закликають відзначати радість читання на честь дня народження улюбленого дитячого письменника Dr. Seuss (радимо відвідати сторінку цього письменника!) Кампанію «Читає вся Америка» проводить Національна освітня асоціація у партнерстві з 50-ю організаціями і асоціаціями національного рівня, включно з бібліотечними та книговидавничими асоціаціями.

Read Full Post »

Американська асоціація шкільних бібліотек (підрозділ Американської бібліотечної асоціації) організує Місячник шкільних бібліотек  у квітні 2012 р., щоби підкреслити роль шкільної бібліотеки в освіті школярів. Серед численних подій і заходів, які пропонує проводити ця асоціаціяконкурс відеофільмів, заклик активно залучати місцеві громади, використовувати технології web 2.0. Джерело

Read Full Post »

Понад 27 тисяч голосів зібрала петиція до Білого дому США щодо шкільних бібліотек. У пості від 10 січня 2012 р. ми вже писали про новий сайт«Ми – народ: Ваш голос у нашому уряді» (We the People, Your Voice in Our Government), який дає можливість громадянам подавати петиції уряду США з актуальних питань. Якщо такі петиції зберуть 25 тисяч голосів, уряд має на це реагувати. Тепер адміністрація президанта США повинна дати офіційну відповідь на петицію громадян щодо шкільних бібліотек. У петиції зокрема йдеться, що кожна дитина в Америці заслуговує на доступ до ефективної шкільної бібліотеки й вимагається, щоби відповідним законом про освіту виділялося на це фінансування. Цікавим є те, що цю петицію склав і подав шкільний бібліотекар, а підтримали 25 тисяч громадян. Звичайно, до цього долучилася й Американська бібліотечна асоціація.

Read Full Post »

16 січня 2012 р. у вихідний – святковий день Мартіна Лютера Кінга президент США Барак Обама з родиною допомагав робити полиці, фарбувати стіни та впорядковувати куточок читання в шкільній бібліотеці у Вашингтоні.

Американська бібліотечна асоціація надіслала листа подяки президентові, підкреслюючи важливість шкільної бібліотеки для освіти і запрошуючи родину президента на екскурсію до добре впорядкованої бібліотеки, щоби вони пересвідчилися у тій важливій ролі, що відіграє бібліотека в сучасній школі.

День Мартіна Лютера Кінга відзначається у США як день безкорисливої роботи на благо громади, допомоги людям, волонтерської праці.

Read Full Post »

Міжнародний фонд «Відродження» оголосив конкурс  для поповнення фондів сільських бібліотек та активізації їх культурно-просвітницької роботи з дітьми та молоддю.

У конкурсі можуть брати участь бібліотеки у сільській місцевості (шкільні, сільські, селищні та районні бібліотеки), а також громадські організації та благодійні фонди, що реалізуватимуть проекти у партнерстві з бібліотеками у сільській місцевості.

Детальніше про конкурс  – на веб-сайті Міжнародного фонду «Відродження». Кінцевий термін подачі проектних пропозицій – 17 грудня 2011 року.

Read Full Post »

%d блогерам подобається це: