Feeds:
Публікації
Коментарі

Posts Tagged ‘конфіденційність’

ifla2013 року ІФЛА оприлюднила звіт «Піймати хвилю, або потонути? Навігація в інформаційному середовищі, що еволюціонує» (“Riding the Waves or Caught in the Tide? Navigating the Evolving Information Environment”). Експерти, які брали участь в укладанні цього звіту, визначили п’ять основних трендів, що визначають зміни інформаційного середовища.
1. Нові технології розширять і, водночас, обмежать коло тих, хто має доступ до інформації. Цифрове середовище підвищує цінність інформаційної електронної грамотності. Ті, хто не володіє цифровою грамотністю будуть виключені практично з усіх сфер життя. Нові цифрові моделі ведення бізнесу суттєво вплинуть на те, хто зможе успішно володіти, отримувати прибуток і надавати доступ до інформації.
2. Онлайнова освіта демократизує та підриває традиційне глобальне навчання. Широке розповсюдження дистанційних (онлайнових) освітніх ресурсів зробить освіту дешевшою та доступнішою. Підвищиться значення освіти протягом життя, отримає визнання неформальне та неофіційне навчання.
3. Будуть переглянуті межі приватності (конфіденційності) та захисту даних. Розшириться коло даних, які збирає уряд і приватні компанії для визначення розширених профайлів на окремих осіб, будуть удосконалені та здешевлені методи моніторингу та фільтрації даних комунікації окремих осіб. Це призведе до серйозних наслідків щодо збереження таємниці та конфіденційності особи, що зменшить довіру до онлайнового світу.
4. Супер-пов’язані суспільства будуть слухати та підсилювати нові голоси та групи. Суспільства з над-розвинутими мережами визнають, що відкривається більше можливостей для колективних дій – на противагу традиційним політичним партіям виникають «нові голоси» та можливість поширення рухів на підтримку певного питання. Ініціативи «відкритого уряду» та доступу до публічної інформації призведуть до більшої прозорості та орієнтованих на громадянина послуг.
5. Нові технології змінять глобальну інформаційну економіку. Поширення супер-пов’язаних мобільних пристроїв, мережевих сенсорів у електронних пристроях та інфраструктурі, 3-D принтерів і технологій перекладу з різних мов трансформує глобальну інформаційну економіку. Існуючі моделі бізнесу практично в усіх сферах переживатимуть серйозні проблеми, викликані застосуванням інноваційних пристроїв, що допоможуть людям залишатися економічно активними до пізнього віку та будь-де.
Як буде розвиватися ваша бібліотека відповідно до цього сценарію? У звіті більш детально розглядаються різні варіанти та проблеми, які постають перед бібліотеками в інформаційному середовищі, що дуже швидко еволюціонує. Проте, укладачі підкреслюють, що світ увесь час змінюється, що цей звіт не можна сприймати як статичний. Вони закликають до обговорення основних напрямів трансформацій на національному рівні.
Переклад автора блогу.

Read Full Post »

Пропонуємо вашій увазі проект нової редакції Кодексу етики бібліотекаря, який планується розглянути і затвердити на конференції УБА в листопаді 2013р. Нова редакція зроблена з урахуванням основних цінностей бібліотечної професії, рекомендацій ІФЛА та потреб розвитку українських бібліотек.Робоча група УБА буде вдячна за ваші зауваження і пропозиції щодо його покращання.

Проект
Кодекс етики бібліотекаря
Затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації _________2013р.

Мета цього Кодексу – визначення і втілення в життя принципів професійної етики бібліотечних працівників і всіх, хто забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування.

У демократичному суспільстві, членами якого є всебічно поінформовані громадяни, бібліотечні працівники покликані сприяти забезпеченню принципів інтелектуальної свободи і вільного висловлення, руху ідей та інформації, свободи читання. Завдання інформаційних інституцій і професіоналів, включно з бібліотеками і бібліотекарями, – забезпечувати якісну реєстрацію документів, представлення та надання доступу до інформації. Інформаційні послуги в інтересах соціального, культурного та економічного процвітання – основа бібліотечної справи, тож бібліотеки несуть за них соціальну відповідальність.

Цей Кодекс пропонується як набір етичних положень і рекомендується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником.

Українська бібліотечна асоціація затверджує такі основні морально-етичні норми професійної бібліотечної діяльності:

Доступ до інформації
• ми дотримуємося принципів інтелектуальної й інформаційної свободи
• ми протистоїмо спробам цензурувати читання, формування фондів бібліотек, надання доступу до інформації
• ми поважаємо людську гідність і реалізуємо право особи на отримання інформації
• ми забезпечуємо високий рівень обслуговування, створюємо умови для рівноправного, вільного та комфортного доступу користувачів до інформаційних ресурсів
• ми робимо все, щоб надавати читачам безкоштовний доступ до бібліотечних фондів і бібліотечних послуг
• ми прагнемо забезпечувати всім доступність бібліотечних матеріалів, сайтів книгозбірень і приміщень бібліотек відповідно до міжнародних стандартів доступності
Відповідальність щодо особистості й суспільства
• ми дотримуємося загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, плюралізму думок, поваги до особистості як вищої цінності суспільства, незалежно від її соціального стану, віросповідання, національності, статі, віку, політичних поглядів тощо
• ми зберігаємо та поповнюємо духовні цінності народу України, сприяємо розвиткові національних культур
• ми сприяємо покращанню добробуту, соціальному, культурному та економічному процвітанню особи та суспільства
• ми усвідомлюємо гуманістичну місію нашої професії, сприяємо морально-етичним пошукам людини у пізнанні навколишнього світу й відверненні екологічної катастрофи
• ми співпрацюємо з усіма організаціями, установами, об’єднаннями й окремими особами, які зацікавлені в розбудові бібліотечної справи в Україні і в забезпеченні вільного і рівноправного доступу до інформації, до бібліотечних матеріалів і ресурсів
Приватність, таємниця та прозорість
• ми дбаємо про захист персональних даних користувачів і партнерів бібліотек
• ми захищаємо інформацію про коло читання та інтереси користувачів, забезпечуємо конфіденційність бібліотечно-інформаційного обслуговування
Відкритий доступ та інтелектуальна власність
• ми зацікавлені у використанні всіх можливостей для надання користувачам бібліотек якнайширшого доступу до інформації та ідей у будь-якому форматі
• ми прагнемо надавати справедливий, оперативний, економний та ефективний доступ до інформації
• ми визнаємо інтелектуальну власність авторів та інших творців і прагнемо забезпечити дотримання їхніх прав
• ми – від імені користувачів – захищаємо винятки та часові обмеження у законах авторського права, що стосуються бібліотек
• ми – партнери авторів, видавців та інших творців праць, захищених копірайтом
• ми заохочуємо уряд запроваджувати такі закони інтелектуальної власності, що забезпечують баланс між інтересами власників прав, окремими особами й такими інституціями, як бібліотеки
Нейтральність, особиста чесність і професійні навики
• ми віддані та компетентні у своїй професії, володіємо і постійно вдосконалюємо професійні знання, вміння та навички
• ми несемо моральну відповідальність за оперативність, повноту і об’єктивність інформації, що надається в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування
• ми дотримуємося нейтральності й неупередженої позиції щодо збирання та організації доступу до інформації й надання послуг, розмежовуємо професійні обов’язки і власні інтереси, прагнемо до того, щоб особисті переконання не заважали вільному доступові користувача до інформації
• ми не припускаємо одержання особистої вигоди за рахунок читачів, колег, бібліотеки, протидіємо корупції, яка впливає на бібліотечну справу, зокрема у постачанні та забезпеченні бібліотечними матеріалами і ресурсами, призначенні на бібліотечні посади та адмініструванні бібліотечних контрактів і фінансів
• ми маємо право на вільне висловлювання на робочому місці, виходячи з того, що це не порушує принцип нейтральності щодо користувачів
• ми виявляємо ініціативу, відповідальність, дисциплінованість, сумлінність у професійній діяльності
• ми сприяємо розвитку бібліотечної науки і практики, інноваціям, впровадженню прогресивних інформаційних технологій
Взаємини з колегами та працедавцями
• ми справедливо і з повагою ставимося до колег по роботі, захищаємо їхні права
• ми сприяємо гармонізації відносин у бібліотечному колективі, розвиткові професійної самосвідомості його членів
• ми підвищуємо авторитет бібліотечної професії
• ми залучаємо до професії талановиту молодь, допомагаємо її професійному становленню
• ми беремо участь у діяльності професійних асоціацій
• ми запобігаємо будь-яким проявам дискримінації на робочому місці через вік, громадянство, політичні переконання, фізичні чи розумові можливості, стать, сімейний стан, походження, расу, релігію чи сексуальну орієнтацію

Read Full Post »

Забезпечення дотримання права людини на конфіденційність – важливий принцип бібліотечної етики. Захист бібліотекарями прав читачів на доступ до інформації неможливо реалізувати без захисту їхніх персональних даних і кола їхнього читання. Після прийняття відповідного закону про захист персональних даних перед бібліотеками постали складні питання щодо забезпечення дотримання його положень. На цьому блозі ми не один раз обговорювали це, присвятивши цій проблемі 7 постів – їх можна переглянути, скориставшись пошуковиком внизу праворуч). І от Українська бібліотечна асоціація пропонує пакет документів, які допоможуть книгозбірням зробити важливі кроки щодо захисту персональних даних своїх користувачів. Тож УБА не лише “піднімає” питання, але й пропонує їх рішення 🙂

Read Full Post »

Звіт «Електронний контент: цифровий діалог» Американської бібліотечної асоціації (АLА) присвячено аналізу ситуації, коли провідні видавці відмовляються продавати електронні книжки бібліотекам, коли в небезпеці знаходиться право на інформацію та конфіденційність читачів. Президент АLА зазначає, що важливо захистити справедливий і розумний доступ до електронної інформації в бібліотеках.

У звіті аналізуються різні підходи до ліцензійних угод і взаємин бібліотекарів і видавців. Подано також інформацію про заходи АLА, спрямовані на покращання доступу до електронної інформації, дотримання етичних принципів і цінностей бібліотечної професії,  зокрема описуються зустрічі з видавцями, розповсюджувачами та іншими зацікавленими сторонами, доповіді та інші публікації щодо різних моделей співпраці з видавцями, адвокаційні кампанії тощо. Подано варіанти співпраці бібліотек і видавців задля подолання цифрової прірви. Американські фахівці підкреслюють, що вирішення проблеми надання доступу до електронних книг через бібліотеки – це не питання осучаснення роботи абонементу бібліотеки. Надання доступу до електронних книжок – це нова модель роботи бібліотеки, яку треба терміново розробляти і запроваджувати. Треба вирішувати питання на законодавчому рівні, працювати за новими моделями контент-менеджменту, залучати до партнерства нові зацікавлені сторони.

З повним текстом цього звіту можна ознайомитися тут: E-content: The Digital Dialogue

Read Full Post »

 З відповіддю Державної служби з питань захисту персональних даних на запит УБА можна ознайомитися тут.

Read Full Post »

На веб-порталі УБА розміщена інформація про запит, спрямований президентом УБА до Державної служби з питань захисту персональних даних щодо роз’яснення вимог дотримання бібліотеками України положень чинного законодавства із захисту персональних даних (Текст листа).

Бібліотекарям також корисно ознайомитися з публікацією в газеті «Дзеркало тижня» (Бек М., Волков О. Право на інформаційне самовизначення? // Дзеркало тижня. – 2011. –  16 груд.).

Read Full Post »

Ініціативна група ІФЛА розробила і пропонує для обговорення проект кодексу етики для бібліотекарів , який ІФЛА заохочує використовувати при розробці та вдосконаленні кодексів етики національних бібліотечних асоціацій і при вирішенні морально-етичних питань у процесі бібліотечного обслуговування. Як відомо, ІФЛА зібрала кодекси етики 40 національних бібліотечних асоціацій, де представлено й Кодекс етики Української бібліотечної асоціації. Всього, за даними ІФЛА, 60 національних бібліотечних асоціацій світу затвердили кодекси етики. Запропонований ІФЛА проект кодексу складається з таких розділів: Преамбула (вступ); Доступ до інформації; Права користувачів; Конфіденційність, таємниця та прозорість; нейтральність, особиста чесність та професійні навички; Соціальна відповідальність; Відкритий доступ та інтелектуальна власність; Стосунки з колегами та між працедавцями та працівниками.

Вочевидь прийшов час осучаснити й Кодекс етики Української бібліотечної асоціації, як це зробили цього року наші російські колеги, затвердивши нову його редакцію.

Українська бібліотечна асоціація пропонує курс підвищення кваліфікації “Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках. Етика бібліотекаря”, де розглядаються ці питання.  Питання етики розглядаються також під час семінарів за проектом “Розбудова потужних бібліотечних асоціацій”. Проте проблемам етики треба приділяти більше уваги, бо це основа бібліотечної професії. Тому й важливо ознайомитися з міжнародними підходами до вирішення етичних проблем професії.

Read Full Post »

29 вересня 2011 р. директор центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-президент УБА В.С.Пашкова провела семінар «Етика бібліотекаря і цінності бібліотечної професії» в рамках реалізації проекту «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій», який реалізує УБА за підтримки ІФЛА та Посольства США в Україні. Семінар відбувся в Центральній міській бібліотеці ім. В.Белінського м. Керч, де понад 40 бібліотекарів з публічних книгозбірень міста обговорили соціальну відповідальність та цінності бібліотечної професії, основні постулати етики бібліотекаря в інформаційну еру, роль бібліотечних асоціацій у розробці кодексів етики бібліотекаря, розвиткові бібліотечної професії, адвокації бібліотек та інші питання. На семінарі були розглянути приклади діяльності бібліотечних асоціацій США та України.

Read Full Post »

Ми вже декілька разів піднімали питання щодо проблем конфіденційності та захисту персональних даних у бібліотеках, наприклад, пости на цьому блозі за 18 січня (почитайте разом з коментарями) та 16 травня, а також на блозі УБА «Доступ громадян до офіційної інформації: роль бібліотек» , питання залишаються надзвичайно актуальними, незрозумілими та невирішеними для бібліотек. Газета «Дзеркало тижня» опублікувала матеріал щодо виконання Закону України «Про захист персональних даних». В статті, зокрема, говориться, що «з першого липня поточного року суб’єкти господарювання зобов’язані реєструвати бази персональних даних. Реєстрацію здійснює Державна служба з питань захисту персональних баз даних на підставі заяви власника бази даних». І далі – про визначення персональної бази даних: «…до таких баз належать будь-які картотеки та документи в електронному вигляді, які містять у певній формі структуровані персональні дані. Зокрема це й дані про працівників підприємства. Під персональними даними слід розуміти відомості про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. За ст. 11 Закону «Про інформацію» до таких відомостей належать, зокрема, інформація про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, адреса, дата і місце народження». На кожну таку базу необхідно отримати свідоцтво. Ще декілька цитат із статті: «При цьому закон запроваджує цілий комплекс додаткових обов’язків підприємства стосовно осіб, персональні дані яких підприємство зберігає. Так, персональні дані можуть збиратися і, що характерно, використовуватися тільки за згодою особи, яка отримує комплекс прав стосовно зберігача бази, куди потрапили її персональні дані (ст. 8 закону)». «За недотримання законодавства у сфері захисту персональних даних установлено адміністративну відповідальність. Так, штраф у розмірі від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) установлено за ухилення від реєстрації баз даних, а в розмірі від 300 до тисячі НМДГ — за порушення порядку зберігання персональних даних. Штрафи до порушників застосовуються з 1 січня 2012 року».

 
Питання для нашої бібліотечної громади: Хто повинен нам пояснити, що і як бібліотека повинна реєструвати? Чи треба вносити додаткові питання до бланку запису читача до бібліотеки щодо його дозволу використовувати ці дані? Як забезпечити конфіденційність і безпеку цих баз даних в бібліотеці? Хто розробить і затвердить відповідне положення? Чи треба просити УБА, щоби вона замовила юристам відповідне роз’яснення та/або звернулася до Міністерства культури?

Read Full Post »

Перший тиждень травня в бібліотеках США було присвячено конфіденційності. За ініціативи Американської бібліотечної асоціації було проведено Тиждень «Обираємо конфіденційність». Цей тиждень – одна з акцій масштабної кампанії на захист конфіденційності в цифровому середовищі, яку ініціювала асоціація і яку підхопили книгозбірні в США. Перелік деяких подій, що організували бібліотеки протягом тижня, можна побачити тут. Це, наприклад, перегляди відеофільмів, організація дискусій – «живих» і на бібліотечному блозі, проведення презентацій, тренінгів, виставок тощо. Бібліотеки повинні відігравати важливу роль у поширенні знань з цих питань, вони мають не лише привернути увагу громадян до проблем захисту персональних даних тощо, але й навчати користувачів як грамотно запобігати крадіжкам даних, організувати їхній захист.

Read Full Post »

Older Posts »

%d блогерам подобається це: