Feeds:
Публікації
Коментарі

Posts Tagged ‘е-книги’

ifla
Пропоную вашій увазі документ ІФЛА. У цьому перекладі пропущено розділи “Вихідна інформація” та “Вступ”.

Принципи ІФЛА стосовно е-книг у бібліотеках
1.Бібліотека повинна мати право отримати ліцензію та/або придбати будь-яку е-книгу, що є у продажу без ембарго. Якщо певні назви вилучаються з бібліотечного ринку видавцями та/або авторами, законодавство країни має вимагати забезпечити такий доступ на обґрунтованих і розумних умовах. Бібліотеки повинні мати можливість комплектуватися, відбираючи певні назви зі списків видавців або дистриб’юторів відповідно до своєї місії надавати громадськості доступ до інформації та знань.

2. Бібліотека повинна мати доступ до е-книг на обґрунтованих і розумних умовах за справедливу ціну. Умови доступу мають бути прозорими та вартість прогнозованою, щоби бібліотека була спроможною діяти в рамках свого бюджету та циклу фінансування.

3. Варіанти ліцензій/придбання повинні враховувати визначені законом обмеження та виключення з національного закону про авторське право стосовно книгозбірень та їхніх користувачів, зокрема право
а) копіювати частину твору
б) змінювати формат твору з метою зберігання, якщо це передбачено ліцензією, або праця придбана у вічне користування
в) надавати тимчасовий примірник праці іншій бібліотеці за запитом користувача
г) змінювати формат твору для використання людьми з обмеженнями в читанні друкованого тексту
д) обходити технологічні засоби захисту з будь-якою не контрафактною метою.

4. Е-книги, доступні для бібліотек, повинні розроблятися на нейтральній платформі та відповідно до стандартів доступності. Контент має підлягати інтеграції до систем бібліотеки та онлайнових загальнодоступних каталогів, здатний взаємодіяти з різними платформами, програмними засобами та е-читанками (рідерами, пристроями для читання), які обирає бібліотека або її користувач.

5. Необхідно створити умови для забезпечення довготривалого зберігання примірників е-книг бібліотеками. Довготривала доступність примірників е-книг не повинна бути під загрозою через такі фактори як зупинка діяльності видавця. Цього можна досягнути, зокрема, завдяки спільній розробці архівних баз даних видавцями та бібліотеками, законодавчим рішенням, що вимагають зберігання обов’язкового примірника е-контенту у відповідних агенціях.

6. Послуги з надання доступу до е-книг повинні забезпечувати конфіденційність користувачів бібліотек. Бібліотеки та читачі бібліотек повинні бути поінформовані, щоби мати можливість приймати рішення щодо контролю та використання персональної інформації, включно з даними щодо кола їхнього е-читання.

Переглянуто 16 серпня 2013 р.

http://www.ifla.org/node/7418
Переклад з англійської В.С. Пашкової

Read Full Post »

Пропоную вашій увазі проект (!) заяви УБА «Бібліотеки – важливе місце доступу та безкоштовного отримання на абонемент електронних книг». Цей документ вже вдруге запропонований президії УБА для затвердження, проте поки члени президії не затвердили його. Заява має визначити ставлення бібліотечної громади до проблеми надання доступу до електронних книг користувачам книгозбірень, визначити наші взаємини з видавцями та суспільством щодо цих питань. У світлі обговорення на цьому блозі першого вебінару, який провела УБА щодо викликів, що їх несе для бібліотек розвиток е-читання (див. попередній пост), я зрозуміла, що питання, які піднімаються у заяві, важливі, на часі – вироблення узгодженої політики та ціннісних орієнтирів. Проект цього документу розроблений на основі вивчення практики провідних європейських і американських асоціацій і бібліотек, а також рекомендацій ІФЛА.

Проект
БІБЛІОТЕКИ – ВАЖЛИВЕ МІСЦЕ ДОСТУПУ ТА БЕЗКОШТОВНОГО
ОТРИМАННЯ НА АБОНЕМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ
Заява Української бібліотечної асоціації
В останні роки спостерігаються кардинальні зміни в способі читання. На додаток до традиційних – паперових приходять електронні видання. Виростає нове покоління читачів, для яких цілком природнім стає електронне читання. В світі бурхливо розвивається ринок електронних книг (е-книг). Тому Українська бібліотечна асоціація підтримує розвиток нової бібліотечної послуги – безкоштовного абонементу е-книг, бо ця послуга принесе великі потенційні вигоди – розширить можливості для читання, навчання, поінформованості, що сприятиме створенню більш грамотного, справедливого і процвітаючого суспільства.
Українська бібліотечна асоціація заявляє про важливість забезпечення книгозбірнями доступу та безкоштовного отримання на абонемент е-книг, бо доступ до знань не повинен залежати від платоспроможності людини. А бібліотека завжди сприяла справедливому, рівноправному доступу до інформації та знань, ліквідації різноманітних бар’єрів між особою та інформацією.
Доступ до е-книг бібліотеки мають надавати легально, не порушуючи законів авторського права. Українська бібліотечна асоціація закликає до дотримання законів авторського права і до приведення цих законів у відповідність із потребами суспільства, до справедливого балансу між інтересами авторів, видавців та суспільства, інтереси якого представляють бібліотеки.
Українська бібліотечна асоціація твердо переконана, що е-книги мають бути доступними для користувачів через веб-сайт бібліотеки 24 години на добу, 7 днів на тиждень, а також у приміщенні бібліотеки. Обмеження доступу до е-книг лише приміщенням книгозбірні призведе до надмірного звуження можливостей користувачів отримувати доступ до знань та інформації у зручний для них спосіб і час, обмежить коло людей, які зможуть скористатися вигодами електронного читання.
Важливо, щоби бібліотеки співпрацювали з урядом, видавцями, постачальниками, авторами, книготорговцями та іншими, заохочували більше людей до електронного читання та розвитку цієї індустрії, розробляли і використовували моделі легальної співпраці з видавцями, авторами, агрегаторами електронного контенту. Така співпраця відкриє нові можливості для читання і розвитку книжкового ринку України. Видавці, постачальники, автори, книготорговці – важливі й давні партнери книгозбірень у розширенні доступу до інформації. Сьогодні важливо поширити це партнерство на роботу з е-книгами, зацікавити обидві сторони до співпраці у цій царині. Бібліотеки – ідеальне місце, щоби продемонструвати громадянам широкий асортимент назв е-книг, а також пристроїв для їхнього читання (е-рідерів, е-читанок).
Українська бібліотечна асоціація закликає до випробовування різних моделей видачі на абонемент е-книг, розширення їхнього асортименту, залучення широкого кола партнерів до цієї роботи, аби вибрати оптимальні моделі цієї діяльності для запровадження в роботу книгозбірень України, для прийняття важливих управлінських рішень.
Співробітники бібліотек повинні надавати допомогу людям у використанні пристроїв для електронного читання, активно заохочувати і підтримувати електронне читання. Важливо організувати навчання персоналу бібліотек, щоби вони були спроможні надавати громадянам допомогу в опануванні та розвитку електронного читання.

Read Full Post »

Українська бібліотечна асоціація розпочинає серію вебінарів на тему«Електронна книга в бібліотеці» і запрошує членів УБА та всіх зацікавлених долучитися до участі. Тема першого вебінару – «Електронні книги та електронні читанки: виклики для бібліотек”, який проведе докт. іст. наук, віце-президент УБА В.С.Пашкова. Дата проведення: 20 серпня 2013 р. об 11:00. Для участі у вебінарі Вам потрібно ознайомитись з інструкцією, поданою за лінком: http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/doc_for_seminar/2013/Instrukcija_webinar.pdf. Посилання для входу на вебінар:
https://meet.lync.com/ounbkyiv/grevzi/33QM1QP4.
Розклад проведення вебінарів з серії «Електронні книги та електронні читанки: виклики для бібліотек» такий:

• 20 серпня 2013 р. – «Електронні книги та електронні читанки: виклики для бібліотек”. Лектор – докт. іст. наук, віце-президент УБА В.С.Пашкова.
• 18 жовтня 2013 р. – «Шлях електронної книги в бібліотец». Лектор – канд. іст. наук, голова Секції університетських бібліотек УБА Ярошенко Т.О.
• 20 грудня 2013 р. – «Механізми придбання та отримання е-книжок». Лектор – канд. іст. наук, голова Секції університетських бібліотек УБА Ярошенко Т.О.
• 21 лютого 2014 р. – «Облік та каталогізація е-книжок». Лектор – канд. іст. наук, голова Секції університетських бібліотек УБА Ярошенко Т.О.
• 4 квітня 2014 р. – «Як позичають е-книжки та пристрої для їх читання користувачам бібліотек». Лектор – канд. іст. наук, голова Секції університетських бібліотек УБА Ярошенко Т.О.
• 30 травня 2014 р. – «Е-книга в бібліотеці: маркетинг і реклама нової послуги» Лектори – докт. іст. наук, віце-президент УБА В.С.Пашкова, канд. іст. наук, голова Секції університетських бібліотек УБА Ярошенко Т.О.
Долучайтеся до участі в обговоренні актуальних питань сучасного бібліотечного сервісу!

Read Full Post »

Picture1Президія УБА затвердила розроблені робочою групою УБА з електронних книг «Орієнтовні правила користування електронними читанками (електронними рідерами) у бібліотеці». Президія УБА рекомендує бібліотекам, що надають користувачам таку бібліотечну послугу, розробити на основі цього документу власні Правила користування електронними читанками у бібліотеці.
Я вдячна всім, хто долучився до розробки і обговорення цього документу. Розкажіть про досвід прийняття Правил користування електронними читанками у Вашій бібліотеці, а також про досвід надання такої бібліотечної послуги читачам цього блогу у коментарях.

Read Full Post »

%d блогерам подобається це: